Pátek, 12. Duben 2019, Kulturní Středisko Omega, TLR kickstart seminář, Brno, Česká Republika, s Jón Bjarnastein

Od 12. Duben 2019 - 10:00
Do 15. Duben 2019 - 14:00

Kulturní Středisko Omega

Ukázat mapu
0 Lidé , kteří se účastní
Popis události
(ENGLISH BELOW)

Popis
Budete vytrénováni a aktivováni (kickstartováni) vykročit ve víře: uzdravování nemocných, kázání Evangelia, křtění ve vodě a v Duchu Svatém a získávání učedníků. Dostanete zdravé Biblické vyučování a také vyrazíte ven na ulice v malých skupinkách určených k vašemu kickstartování. 
V knize Skutků čteme, že Bůh používal obyčejné lidi k neobyčejným věcem. Církev rostla rychle a věřící byli naplňováni Duchem Svatým. Učedníci kázali, uzdravovali, vysvobozovali a křtili vodou a Duchem Svatým.
Apoštol Pavel zdůrazňuje důležitost jednání v (nadpřirozené) moci:
"Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci." 1K 2:4-5 B21
Toto byl "normální křesťanský život" pro učedníka Ježíše Krista. Je tento druh života i pro dnešek? Jsme my jako Ježíšovi učedníci stále povoláni dělat tyto stejné "Skutky"?
Ano! My věříme, že je to aktuální i pro dnešek a pro každého věřícího, který chce být učedníkem Pána Ježíše.
Vyučující
Jón Bjarnastein a tým TLR z Dánska
Program
Náš seminář je 3 denní praktické vyučování o učednictví. Vyučování budou velmi praktická a budou zahrnovat vyjití na ulice, uzdravování nemocných a kázání evangelia. Zveme Vás, abyste se zúčastnili celého 3 denního semináře. Rezervujte si proto prosím 3 lístky, každý na jeden den pro jednu osobu.
Plán našeho setkání:
Pátek

Zobrazit více
• 09:30 - otevření dveří
• 10:00 - začátek vyučování
• 12:30 - oběd (není poskytován, v případě zájmu nutno rezervovat zvlášť, viz. dále)
• 14:00 - vyjití do ulic
• 19:00 - vyučování, otevřená svědectví
Sobota
• 09:30 - otevření dveří
• 10:00 - začátek vyučování
• 12:30 - oběd (není poskytován, v případě zájmu nutno rezervovat zvlášť, viz. dále)
• 14:00 - společenství, křest, vyjití do ulic
• 19:00 - otevřený mítink, otevřená svědectví
Neděle
• 09:30 - otevření dveří
• 10:00 - začátek vyučování
• 13:30 - konec semináře
Případné otázky nebo připomínky na emailu: kickstart@krejci.tel
Poznámky
• Jídlo nebude během semináře podáváno, přineste si prosím vlastní jídlo. K zakoupení na místě budou pouze nealkoholické nápoje, čaj a káva. 
• Na oběd je možné zajít do některé z restaurací v okolí. V restauraci sousedící se sálem si lze rezervovat oběd na pátek a sobotu. Rezervaci je nutné provést zvlášť na tomto odkazu 
• Účastníci semináře si musí najít vlastní ubytování.
• Vstup na seminář je zdarma. Na pokrytí nákladů bude během večerního programu vyhlášena dobrovolná sbírka.
Description
You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.
In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.
The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:
‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)
This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?
Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.
TEACHERS :
Jón Bjarnastein and the team from Denmark will run the seminar.
PROGRAM :
Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. We encourage you to come all 3 day's. Please order therefor 3 tickets (one for each day per person).
Our program is planned to be generally as follows:
Friday.
09:30 - Open doors
10:00 – Teachings begin
12:30 - Lunch (not included)
14:00 - On the streets
19:00 - Teachings (Open Testimonies)

Saturday.
09:30 - Open doors
10:00 – Teachings begin
12:30 – Lunch (not included)
14:00 – Fellowship & Baptisms and on the streets
19:00 - Open meeting (Open Testimonies)

Sunday.
10:00 - Teaching begins.
13:30 - End of the kickstart seminar
If you are interested or have questions about this, please write to kickstart@krejci.tel
Details :
- Meals are not included in the event, plan to bring your own food or to buy some in nearby restaurants.
- Participants are required to find their own lodging.
- The event is free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs

TLR kickstart seminář, Brno, Česká Republika, s Jón Bjarnastein, Kulturní Středisko Omega událost

EUSynBioS Symposium 2019

EUSynBioS Symposium 2019

Pondělí 30. Září 2019
1 shares
Toto je test

Toto je test

Sobota 06. Červenec 2019
1 shares
Brno Digital Marketing Conference
Čtvrtek 12. Září 2019
2 shares
Testcase
Středa 01. Únor 2023
0 shares
SEO jako Brno grilovačka
Úterý 02. Červenec 2019
1 shares
Výročí doktorátu a studia na Mendelu v Brně
Úterý 07. Listopad 2062
6 shares
Mistrovství vesmíru v jízdě na jednorožci
Neděle 02. Srpen 2020
569 shares
LemonParty
Neděle 06. Červen 2066
6 shares
#RevRally 1.0 Brno
Čtvrtek 27. Červen 2019
1 shares
My Free Event
Čtvrtek 04. Červenec 2019
1 shares
Více zajímavých akcí
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte mi vhodné akce pro měNyní ne