Pátek, 11. Září 2020, Hotel Vista, Stomatochirurgické odpoledne

Od 11. Září 2020 - 11:00 Do 16:30

Hotel Vista

Hotel Vista
Czech RepublicBrnoHudcova 72, 621 00 Brno, Czech Republic
Popis události
STOMATOCHIRURGICKÉ ODPOLEDNE

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.; doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.; MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.; MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

Popis kurzuTémata odborných sdělení vychází z praktických zkušeností klinického pracoviště ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Přináší nejen poznatky o diagnostických a terapeutických postupech, ale i zpětnou vazbu o dalším osudu pacienta, který je odeslán praktickým zubním lékařem.Poslední dobou narůstá četnost závažných komplikací kolemčelistních zánětů, které můžou být pro nemocného velmi rizikové a život ohrožující. Proto je velmi důležité nepodcenit situaci a co nejdříve zahájit ošetření a zajistit péči o celkový stav.Zobrazit více

Přibývá i pacientů s potížemi v oblasti čelistních kloubů. Zde je dobré znát jednoduchý algoritmus klinického a zobrazovacího vyšetření, který napomůže přesněji určit diagnózu a následnou terapii.V současné době jsou různé možnosti chirurgické terapie dysfunkcí čelistního kloubu, od miniinvazivních technik, proveditelných ambulantně, po otevřené operace vyžadující zázemí lůžkového oddělení.Setkáváme se s novými antikoagulancii a každý praktický zubní lékař jistě ocení nové informace k ošetření pacientů s poruchou hemokoagulace.Každý chirurgický výkon je zatížen rizikem možných komplikací. Míru rizika lze snížit jejich znalostí a zkušeností s následným řešením problému. Nejdůležitější je však komunikace s pacientem.Přednášející:doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. – Komplikace dentoalveolárních výkonů

doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. – Kolemčelistní záněty ve stomatologii

MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. – Koagulační stavy

MUDr. Petr Heinz, Ph.D. – Diagnostika a terapie onemocnění čelistního kloubuCENA: 3 790 Kč včetně DPH (studenti 2 900 Kč včetně DPH)Určeno pro: PZL, Implantology (5 kreditů ČSK)

Stomatochirurgické odpoledne, Hotel Vista událost

Více zajímavých akcí
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte mi vhodné akce pro měNyní ne